Przejdź do Przymiotniki, Czasowniki, Exercise


Lekcja 5

Słownictwo

  mer(a) ['me:r(a)] bardziej
  mest [mest] najbardziej
  än [än] od, niż
  lika...som [li:ka] [sĺm] tak...jak
  för...sedan [fö:r] [sen] temu
  om [åm] w (czas)
  i [i:] od (czas)
  under ['under] podczas
  innan [*inan] przed
  ett år - [ĺ:r] rok
  en väg -ar [vä:g] droga

Przymiotniki – Stopniowanie

Stopniowanie przymiotników w języku szwedzkim odbywa się bardzo podobnie jak w angielskim. W angielskim można albo dodać -er i -est (high, higher, highest), albo można powiedzieć more lub most (boring, more boring, most boring). W szwedzkim dodaje się -are i -ast tam, gdzie jest to możliwe, a w przeciwnym wypadku mówi się mer i mest.

 • Przymiotnik kort odmienia się następująco:

   kort- kortare - kortast

 • Przymiotnik intressant = tak jak w angielskim stopniuje się z more i most:
  • intressant - mer intressant - mest intressant

 • W przymiotnikach kończących się na nieakcentowane -en, -er lub -el opusza się e (tak jak w rodzajnikach określonych).
  • vacker - vackrare - vackrast
   trogen - trognare - trognast (=wierny)

 • Niektóre przymiotniki są nieregularne, a niektóre mają umlaut:
  • liten - mindre - minst
   dålig - sämre - sämst
   bra - bättre - bäst
   stor - större - störst
   lång - längre - längst
   hög - högre - högst
   mycket - mer(a) - mest

 • Jeśli chcesz powiedzieć najlepszy samochód, musisz odmienić przymiotnik i tutaj jest stosowany pewien wzór. W regularnych przymiotnikach dodaje się -e, w nieregularnych -a. Przymiotniki w drugiej formie nigdy się nie odmieniają.

   den korta bilen
   den kortare bilen
   den kortaste bilen

   den vackra bilen
   den vackrare bilen
   den vackraste bilen

   den dĺliga bilen
   den sämre bilen
   den sämsta bilen

 • Przymiotnik liten ma pierwszą formę lilla gdy odmienia się słabo.
  • ett litet barn
   det lilla barnet

 • Wyrażenie as...as w szwedzkim brzmi lika...som
  • Mitt hus är lika stort som ditt. - Mój dom jest tak duży jak twój.

Czasowniki – Czas Imperfekt, Perfekt i Pluskvamperfekt

Szwedzki jest bardzo podobny do angielskiego w tworzeniu czasów przeszłych. Czas perfekt tworzy się w następujący sposób: czasownik ha (mieć) w czasie teraźniejszym (czyli ha + supinum głównego czasownika. Tak jak w angielskim past perfect, pluskvamperfekt tworzy się przez użycie formy imperfektu czasownika ha (czyli hade) zamiast czasu teraźniejszego. Imperfekt tworzy się przez dodanie końcówki do tematu czasownika.

Budowa czasów przeszłych:

 • Perfekt:
  Używamy go m.in. gdy mówimy o czynności w nieokreślonej przeszłości albo jeżeli trwa ona do teraz (podobnie do angielskiego present perfect)

  Podmiot + har + supinum czasownika (+ dopełnienie)
 • Imperfekt

  Używamy go, gdy mówimy o czymś, co się stało określony czas temu

  Podmiot + czasownik w imperfekcie (+dopełnienie)
 • Pluskvamperfekt:
  Gdy mówimy o dwóch zdarzeniach przeszłych, z których jedno miało miejsce wcześniej. O tym wcześniejszym mówimy w pluskvamperfekcie.

  Podmiot + hade + supinum czasownika (+dopełnienie)

Grupa 1+2:

 • Czas Imperfekt tworzy się przez dodanie -de do tematu czasownika, chyba że temat kończy się bezdźwięczną spółgłoską (f, k, p, s, t itd.), wtedy dodaje się -te.
 • Supinum tworzy się przez dodanie -t do tematu czasownika.


Nieregularne czasowniki:

 • Ta grupa składa się z czasowników, które nie odmieniają się według żadnej zasady. Jednak w czasie imperfekt większość czasowników nie otrzymuje końcówki. W nich jedynie zmienia się samogłoska w temacie. W supinum w większości czasowników także zmienia się samogłoska w temacie, ale również dochodzi końcówka -it lub -at.

Przykład:

  Czasownik: Temat: Imperfekt: Supinum: Perfekt: Pluskvamperfekt:
  tala (1) tala- talade talat har talat hade talat
  ringa (2) ring- ringde ringt har ringt hade ringt
  köpa (2) köp- köpte köpt har köpt hade köpt
  vara (i) var- var varit har varit hade varit
  springa (i)
  (=biegać)
  spring- sprang sprungit har sprungit hade sprungit
  komma (i) komm- kom kommit har kommit hade kommit
  ha (i) ha- hade haft har haft hade haft
  göra (i) gör- gjorde gjort har gjort hade gjort
  bli (i) bli- blev blivit har blivit hade blivit
  äta (i) ät- åt ätit har ätit hade ätit
  se (i) se- såg sett har sett hade sett

  Możesz rzucić okiem na moją Listę szwedzkich czasowników nieregularnych.

Ćwiczenia - przetłumacz następujące zdania na język szwedzki

  1 - Byłem w Szwecji dziesięć lat temu.
  2 - Od ilu lat jesteś tu?
  3 - Co robiłeś zanim tu przybyłeś?
  4 - Kupiłem dziesięć największych samochodów zanim oni mnie zobaczyli.
  5 - On biegnie najkrótszą drogą do lepszej z dwóch restauracji.

  Kliknij tu, by zobaczyć odpowiedzi


Powrót do spisu treści , lub Na górę strony , lub Idź do lekcji 6


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008