Przejdź do Rzeczowniki, Czasowniki, Przymiotniki, Przeczenia, Dopełniacz, Czas, Ćwiczenia

Lekcja 4

Słownictwo


Rzeczowniki
Czasowniki
Przymiotniki
Przeczenia

Tworzenie przeczeń w języku szwedzkim jest bardzo proste. Po prostu wstawia się słówko inte (=nie). Gdzie trzeba je wstawić? To zależy od tego, co chcesz zaakcentować w zdaniu, ale poniższa zasada dotyczy prawie wszystkich przypadków.

 • Jeśli szyk zdania jest prosty (podmiot + czasownik), inte wstawia się po odmienionym czasowniku.
  • Jag äter - Jag äter inte
   Jag skulle vilja äta här - Jag skulle inte vilja äta här
 • Jeśli szyk zdania jest przestawny (czasownik + podmiot), na przykład w pytaniach, inte wstawia się po podmiocie. Można je wstawić także przed podmiotem, jeśli chcesz zaznaczyć, że inte odnosi się do szczególnego podmiotu.
  • Gör du det? - Gör du inte det? - Gör inte du det? (Zaznaczając, że ty tego nie zrobisz)
   Skulle du vilja äta här? - Skulle du inte vilja äta här? - Skulle inte du vilja äta här?
Dopełniacz – Zaimki Dzierżawcze

Dopełniacz tworzy się w języku szwedzkim bardzo łatwo. Po prostu dodaje się -s do rzeczownika. Zauważ, że tam się ma apostrofu tak jak w angielskim. Jeśli rzeczownik kończy się właśnie na -s lub -z, w dopełniaczu nie dodaje się -s

  Eriks bok - Książka Erika
  Anders bok - Książka Andersa
  Bilens färg - Kolor samochodu
  Pojkarnas vänner - Przyjaciele chłopaków
Zaimki osobowe mają, tak jak we francuski i niemieckim, różne formy w zależności od liczby i rodzaju rzeczownika.
  r. wspólny, l. poj. r. nijaki, l. poj. l. mnoga
  Jag Min [min] Mitt [mit] Mina [*mi:na]
  Du Din [din] Ditt [dit] Dina [*di:na]
  Han Hans [hans]
  Sin [sin]
  Hans [hans]
  Sitt [sit]
  Hans [hans]
  Sina [*si:na]
  Hon Hennes [*henes]
  Sin [sin]
  Hennes [*henes]
  Sitt [sit]
  Hennes [*henes]
  Sina [*si:na]
  Den Dess [des]
  Sin [sin]
  Dess [des]
  Sitt [sit]
  Dess [des]
  Sina [*si:na]
  Det Dess [des]
  Sin [sin]
  Dess [des]
  Sitt [sit]
  Dess [des]
  Sina [*si:na]
  Vi Vår [vå:r] Vårt [vå:t] Våra [*vå:ra]
  Ni Er [e:r] Ert [e:t] Era [*e:ra]
  De Deras [*de:ras]
  Sin [sin]
  Deras [*de:ras]
  Sitt [sit]
  Deras [*de:ras]
  Sina [*si:na]
 • Formy sin, sitt i sina występują, gdy rzeczownik odnosi się bezpośrednio do podmiotu w tym samym zdaniu. Nigdy nie mogą być używane jako podmiot:
  • Carl och hans pappa bor i Sverige. - Carl i jego tata mieszkają w Szwecji.
   Carl bor i Sverige med sin Pappa. - Carl mieszka w Szwecji ze swoim tatą.
   Lisa, Anne och deras pappor bor i Sverige. - Lisa, Anne i ich ojcowie mieszkają w Szwecji.
   Lisa och Anne bor i Sverige med sina pappor. - Lisa i Anne mieszkają w Szwecji ze swoimi ojcami.

Zaimki osobowe
  Osoba Zaimek
  Jag Mig [mej]
  Du Dig [dej]
  Han Honom [*hĺnĺm]
  Hon Henne [*hene]
  Den Den
  Det Det
  Vi Oss [ĺs]
  Ni Er [e:r]
  De Dem [dem] jest prawie zawsze wymawiany [dåm]

Podawanie czasu

Jeśli chcesz zapytać o czas, pytasz się:

  Vad är klockan? = Która jest godzina?
Lub całym zdaniem:
  Ursäkta mig, vet du vad klockan är? = Przepraszam, wiesz może, która jest godzina? (w szwedzkim do nieznajomych prawie zawsze zwracamy się na „ty”, nie „pan”/”pani”)
Wtedy, jeśli masz szczęście, otrzymasz odpowiedź np.:
  Den (klockan) är tolv.
  Den är fem över ett.
  Den är kvart över två.
  Den är fem i halv fyra.
  Den är halv fem.
  Den är fem över halv sex.
  Den är tjugo i sju.
  Den är kvart i åtta.

20 minut przed i po pełnej godzinie odnosimy się niej, a między minutami 21 a 39 odnosimy się do wpół do zbliżającej się godziny.

Ćwiczenia

 • Vad är klockan?
 • 1 - 9:30
  2 - 1:40
  3 - 10:35
  4 - 5:15
  5 - 12:25
  6 - 3:20

 • Przetłumacz następujące zdania na język szwedzki
 • 1 - Czy mnie nie kochasz?
  2 - Czy również mnie nie kochasz? (również nie = heller)
  3 - Czy masz nasze nudne książki w twoim dużym domu?
  4 - Czy on przyjedzie do nas następnego lata?
  5 - Chciałbym zarezerwować ten miły stół dla nas dwojga.
  6 - Nie chciałbym mu dawać moich pieniędzy.

  Kliknij tu, by zobaczyć odpowiedzi


Powrót do spisu treści , lub Na górę strony , lub Idź do lekcji 5


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008