Answers to exercise in Lesson 6

  To be loved is very important. = Att älskas / bli älskad är mycket viktigt.
  Whose book is read the most? = Vems bok är läst / läses mest?
  This book will be written next summr. = Den här boken kommer att skrivas / bli skriven nästa sommar.
  What are you going to do next spring? = Vad ska du göra nästa vår (i vår)?

The years:

  1 - 1765 - Sjutton-hundra-sextiofem
  2 - 1997 - Nitton-hundra-nittiosju
  3 - 1588 - Femton-hundra-åttioåtta
  4 - 1173 - Elva-hundra-sjuttiotre
  5 - 1021 - Tusen-tjugoett


Back to the Lesson menu


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008