Answers to exercise in Lesson 4

 • Vad är klockan?
  9:30 Halv tio
  1:40 Tjugo i två
  10:35 Fem över halv elva
  5:15 Kvart över fem
  12:25 Fem i halv ett
  3:20 Tjugo över tre

 • Translation exercise
  Don't you love me? Älskar du mig inte?
  Don't you love me either? Älskar inte du mig heller?
  Do you have our boring books in your big house? Har du våra tråkiga böcker i ditt / ert stora hus?
  Is he coming to us next summer? Kommer han till oss nästa sommar?
  I would like to reserve that nice table for the two of us. Jag skulle vilja beställa det där trevliga bordet för oss två.
  I wouldn't like to give him my money. Jag skulle inte vilja ge honom mina pengar.


Back to the Lesson menu


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008