Answers to exercise in Lesson 3

  He has a big head. = Han har ett stort huvud.
  I see many yellow shirts. = Jag ser många gula skjortor.
  We live in a red house. = Vi bor i ett rött hus.
  Why do you have 52 blue hands? = Varför har du femtiotvå blåa händer?
  The nice girls are very beautiful. = De trvevliga flickorna är mycket vackra.
  I would like to pay for this nice dinner.
  = Jag skulle vilja betala för den här trevliga middagen /
  denna trevliga middag.


Back to the Lesson menu


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008