Πηγαίνετε σε Επίθετα, Ρήματα, Ασκήσεις


Μάθημα 5

Λεξιλόγιο

  mer(a) ['me:r(a)] περισσότερο
  mest [mest] το πιο πολύ
  än [än] από (συγκριτικό)
  lika...som [li:ka] [såm] όπως....σαν (συγκριτικό) - όπως το αγγλικό as...as
  för...sedan [fö:r] [sen] πριν καιρό
  om [åm] πάνω στην (ώρα)
  i [i:] για (ώρα)
  under ['under] κατά την διάρκεια
  innan [*inan] πριν
  ett år - [å:r] χρόνος
  en väg -ar [vä:g] κατεύθυνση/δρόμος

Επίθετα - Σύγκριση

Οι συγκριτικές μορφές ενός Σουηδικού επιθέτου δημιουργείται περίπου με τους ίδιους τρόπους όπως τα Αγγλικά επίθετα. Στα αγγλικά, μπορείτε να προσθέσετε -er και -est (high, higher, highest), η μπορείτε να πείτε more και most (boring, more boring, most boring). Στα Σουηδικά, προσθέτετε -are και -ast όπου υπάρχει δυνατότητα, αλλιώς mer και mest.

 • Το επίθετο kort έχει τους παρακάτω βαθμούς:

   kort- kortare - kortast

 • Το επίθετο intressant = ενδιαφέρον, είναι παρόμοιο με το Αγγλικό more and most:
  • intressant - mer intressant - mest intressant

 • Επίθετα που λήγουν σε -en, -er ή -el χάνουν το e (όπως στο οριστικό άρθρο).
  • vacker - vackrare - vackrast
   trogen - trognare - trognast (=πιστός)

 • Μερικά επίθετα είναι ανώμαλα και μερικά έχουν σημάδια τονισμού (umlaut):
  • liten - mindre - minst
   dålig - sämre - sämst
   bra - bättre - bäst
   stor - större - störst
   lång - längre - längst
   hög - högre - högst
   mycket - mer(a) - mest

 • Αν θέλετε να πείτε "το καλύτερο αυτοκίνητο", πρέπει να κλίνετε το επίθετο. Εδώ είναι ο κανόνας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Τα ομαλά επίθετα παίρνουν κατάληξη ένα -e, τα ανώμαλα παίρνουν κατάληξη -a. Τα επίθετα της δεύτερης μορφής δεν κλίνονται ποτέ.

   den korta bilen
   den kortare bilen
   den kortaste bilen

   den vackra bilen
   den vackrare bilen
   den vackraste bilen

   den dåliga bilen
   den sämre bilen
   den sämsta bilen

 • Το επίθετο liten έχει τον πρώτο βαθμό lilla όταν κλίνεται.
  • ett litet barn
   det lilla barnet

 • Η Αγγλική έκφραση as...as είναι στα Σουηδικά lika...som
  • Mitt hus är lika stort som ditt. - My house is as big as yours. - Το σπίτι μου είναι τόσο μεγάλο όσο το δικό σου

Ρήματα - Παρακείμενος και Αόριστος

Τα Σουηδικά μοιάζουν πολύ στα Αγγλικά στην δημιουργία παρελθοντικών χρόνων και η χρόνοι χρησιμοποιούνται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο και στις δύο γλώσσες. Ο Αόριστος σχηματίζεται με την μορφή του ρήματος ha στον ενεστώτα (να έχω) + το σουπίνο του κυρίως ρήματος. Οπως στα Αγγλικά, ο Υπερσυντέλικος δημιουργείται με την μορφή του ρήματος ha στον παρακείμενο αντί για τον Ενεστώτα. Ο Παρακείμενος δημιουργείται προσθέτωντας μία κατάληξη στο τέλος.

Ομάδα 1+2:

 • Ο Παρακείμενος δημιουργείται προσθέτωντας -de στην κατάληξη, εκτός αν η κατάληξη τελείωνει με άφωνο σύμφωνο (f, k, p, s, t etc.) όποτε σε αυτή την περίπτωση βάζετε την κατάληξη -te.
 • Το σουπίνο δημιουργείται προσθέτωντας -t στην κατάληξη.


Ανώμαλα ρήματα:

 • Επειδή αυτή η ομάδα αποτελείται απο ανώμαλα ρήματα, δεν μπορείτε να δώσετε κανένα κανόνα για το τι μορφή είναι. Στον Παρακείμενο τα περισσότερα ρήματα δεν παίρνουν κατάληξη. Απλώς αλλάζουν το τελικό φωνήεν. Στο Σουπίνο, τα περισσότερα ρήματα επίσης αλλάζουν το τελικό φωνήεν και προσθέτουν -it ή -at.

Παράδειγμα:

  Ρήμα: Κατάληξη: Παρακείμενος: Σουπίνο: Αόριστος: Υπερσυντέλικος:
  tala (1) tala- talade talat har talat hade talat
  ringa (2) ring- ringde ringt har ringt hade ringt
  köpa (2) köp- köpte köpt har köpt hade köpt
  vara (i) var- var varit har varit hade varit
  springa (i)
  (=to run)
  spring- sprang sprungit har sprungit hade sprungit
  komma (i) komm- kom kommit har kommit hade kommit
  ha (i) ha- hade haft har haft hade haft
  göra (i) gör- gjorde gjort har gjort hade gjort
  bli (i) bli- blev blivit har blivit hade blivit
  äta (i) ät- åt ätit har ätit hade ätit
  se (i) se- såg sett har sett hade sett

  Μπορείτε να δείτε και τον Κατάλογο των Σουηδικών ανώμαλων ρημάτων.

Ασκήσεις - Μεταφράστε τις παρακάτω προτάσεις στα Σουηδικά

  1 - Ημουν στην Σουηδία πριν δέκα χρόνια.
  2 - Για πόσα χρόνια ήσουν εδώ;
  3 - Τι έκανες πριν έρθεις έδω;
  4 - Αγόρασα τα δέκα μεγαλύτερα αυτοκίνητα πριν με δούν.
  5 - Ετρεξέ τον κοντινότερο δρόμο προς το καλύτερο από τα δύο εστιατόρια.

  Κάντε κλικ εδώ για τις απαντήσεις


Πίσω στο μενού μαθημάτων, ή πηγαίνετε στην Αρχή του κειμένου , ή Πηγαίνετε στο μάθημα 6


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008