Πηγαίνετε σε Ουσιαστικά, Ρήματα, Επίθετα, Αρνήσεις, Γενική, Η ώρα, Ασκήσεις

Μάθημα 4

Λεξιλόγιο

 
Ουσιαστικά
   
  en klock|a -or [*klåka] ρολόι
  en timm|e -ar [*time] ώρα
  en minut -er [mi'nu:t] λεπτό
  en sekund -er [se'kund] δευτερόλεπτο
  en mamm|a -or [*mama] μαμά
  en papp|a -or [*papa] μπαμπάς
  en mor -mödrar [mo:r] μητέρα
  en far -fäder [*fa:r] πατέρας
  en bro|r -der+ [bro:r] αδελφός
  en syst|er -rar [*syster] αδελφή
  ett syskon - [*syskon] ετεροθαλής
  ett språk - [språ:k] γλώσσα
  ett bröd - [brö:d] ψωμί
  en morfar [*morfar] παππούς (από την πλευρά της μητέρας)
  en mormor [*mormor] γιαγιά (από την πλευρά της μητέρας)
  en farfar [*farfar] παππούς (από την πλευρά του πατέρα)
  en farmor [*farmor] γιαγιά (από την πλευρά του πατέρα)
  en somm|ar -rar [*såmar] καλοκαίρι
  en höst -ar [höst] φθινόπωρο
  en vint|er -rar ['vinter] χειμώνας
  en vår -ar [vå:r] άνοιξη
   
 
Ρήματα
   
  gilla (1) [*jila] να αρέσεις
  springa (i) [*spriga] να τρέχεις
  ge (i) [je:] να δίνεις
  beställa (2) [be'stäla] να παραγγείλεις (φαγητό κλπ.)
  betala (1) [be'ta:la] να πληρώνεις
  veta (i) [*ve:ta] 
  ενεστώτας: vet
  να ξέρεις
  resa (2) [*re:sa] να ταξιδεύεις
  åka (2) [*å:ka] να πηγαίνεις
  bli (i) [bli:] να γίνεσαι
  komma (i) [*kåma] να έρχεσαι
   
 
Επίθετα  
Αρνήσεις

Το να κάνετε μία αρνητική δήλωση στα Σουηδικά είναι πολύ εύκολο. Απλά βάζετε την λέξη inte (=όχι). Που πρέπει να την βάλετε τότε; Εξαρτάται από το τι θέλετε να δώσετε έμφαση στην πρόταση αλλά ο παρακάτω κανόνας είναι αρκετά γενικός και συνήθως εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις.

 • Αν η σειρά τον λέξεων είναι απλή (αντικείμενο + ρήμα), το inte μπαίνει μετά το ρήμα.
  • Jag äter - Jag äter inte
   Jag skulle vilja äta här - Jag skulle inte vilja äta här
 • Αν η σειρά των λέξεων είναι αντίστροφη, (ρήμα + αντικείμενο) στις ερωτήσεις για παράδειγμα, το inte μπαίνει μετά το αντικείμενο. Μπορείτε να το τοποθετήσετε επίσης πριν το αντικείμενο αν θέλετε να δώσετε έμφαση ότι το inte αναφέρεται στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
  • Gör du det? - Gör du inte det? - Gör inte du det? (Δίνεται έμφαση στο εσύ δεν θα το κάνεις)
   Skulle du vilja äta här? - Skulle du inte vilja äta här? - Skulle inte du vilja äta här?
    
Γενική - Κτητικές Αντωνυμίες

Η Γενική συντάσεται πολύ εύκολα στα Σουηδικά. Απλά προσθέτετε το -s στο ουσιαστικό. Σημειώστε ότι δεν υπάρχει απόστροφος στην γενική όπως στα Αγγλικά. Αν το ουσιαστικό τελειώνει ήδη με -s ή -z, δεν προστίθεται -s στην γενική.

  Eriks bok - Το βιβλίο του Erik
  Anders bok - Το βιβλίο του Anders
  Bilens färg - Το χρώμα του αυτοκινήτουr
  Pojkarnas vänner - Οι φίλοι των αγοριών
Οι κτητικές αντωνυμίες έχουν, όπως τα Γαλλικά και τα Γερμανικά, διαφορετικές μορφές ανάλογα με τον αριθμό και το γένος του ουσιαστικού.
   
  ενικός. κοινό γένος  ενικός. ουδέτερο  πληθυντικός 
  Jag Min [min] Mitt [mit] Mina [*mi:na]
  Du Din [din] Ditt [dit] Dina [*di:na]
  Han Hans [hans] 
  Sin [sin]
  Hans [hans] 
  Sitt [sit]
  Hans [hans] 
  Sina [*si:na]
  Hon Hennes [*henes] 
  Sin [sin]
  Hennes [*henes] 
  Sitt [sit]
  Hennes [*henes] 
  Sina [*si:na]
  Den Dess [des] 
  Sin [sin]
  Dess [des] 
  Sitt [sit]
  Dess [des] 
  Sina [*si:na]
  Det Dess [des] 
  Sin [sin]
  Dess [des] 
  Sitt [sit]
  Dess [des] 
  Sina [*si:na]
  Vi Vår [vå:r] Vårt [vå:t] Våra [*vå:ra]
  Ni Er [e:r] Ert [e:t] Era [*e:ra]
  De Deras [*de:ras] 
  Sin [sin]
  Deras [*de:ras] 
  Sitt [sit]
  Deras [*de:ras] 
  Sina [*si:na]
   
 
 • Οι μορφές sin, sitt και sina χρησιμοποιούνται όταν το ουσιαστικό αναφέρεται απευθείας στο αντικείμενο στην ίδια πρόταση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο σαν αντικείμενο.
  • Carl och hans pappa bor i Sverige.                 -   Ο Carl και ο μπαμπάς του ζούν στην Σουηδία
   Carl bor i Sverige med sin Pappa.                   -   Ο Carl ζεί στην Σουηδία με τον μπαμπά του.
   Lisa, Anne och deras pappor bor i Sverige.     -   Η Lisa η Anne και οι μπαμπάδες τους ζουν στην Σουηδία
   Lisa och Anne bor i Sverige med sina pappor. -   Η Lisa και η Anne ζουν στην Σουηδία μαζί με τους μπαμπάδες τους.
 • Σημειώστε ότι δεν υπάρχουν μορφές αντίστοιχες με τα Αγγλικά mine ή yours. Στα Σουηδικά, δεν κάνουμε διάκριση αν η κτητική αντωνυμία ακολουθείτε από ουσιαστικό ή όχι.
  • Det här är min bok - Boken är min = Αυτό είναι το δικό μου βιβλίο - Το βιβλίο είναι δικό μου
   Δr det där vårt hus? - Ja, det är vårt = Αυτό είναι το σπίτι μας ; - Ναι, είναι δικό μας.
   Det här är dina saker - Dessa saker är dina = Αυτά είναι τα πράγματά σας - Αυτά τα πράγματα είναι δικά σας
 
Αντικειμενικές Αντωνυμίες

Στην πρόταση The men love the cars, δεν μπορείτε να προσδιορίσετε αν είναι οι άνδρες η τα αυτοκίνητα που αγαπούν απλά βλέποντας τις μορφές των ουσιαστικών. Η σειρά των λέξεων πάντως κάνει ξεκάθαρο αμέσως ότι είναι οι άνδρες που αγαπούν και τα αυτοκίνητα που αγαπιούνται, οπότε το "the men" είναι το αντικέιμενο και το "the cars" είναι το άμεσο αντικείμενο. Μερικές γλώσσες, τα Γερμανικά για παράδειγμα, έχουν διαφορετικές μορφές για τα άμεσα αντικείμενα. (Der Mann sieht den Ball - Der Ball sieht den Mann) Η μόνη περίπτωση που στα Αγγλικά χρησιμοποιείται μορφή αντικειμένου είναι οι αντωνυμίες If I said Her I love, δεν υπάρχει αμφιβολία για το νόημα της φράσης, παρόλο που κανονικά θα λέγαμε I love her. Οι Σουηδικές αντικειμενικές αντωνυμίες είναι:
 

   
  Υποκείμενο Αντικείμενο
  Jag Mig [mej]
  Du Dig [dej]
  Han Honom [*hånåm]
  Hon Henne [*hene]
  Den Den
  Det Det
  Vi Oss [ås]
  Ni Er [e:r]
  De Dem [dem] προφέρεται σχεδόν πάντα [dåm]
   
 
Λέγοντας την ώρα

Αν θέλετε να μάθετε τι ώρα είναι μπορείτε να ρωτήσετε:

  Vad är klockan? = Τι ώρα είναι;
Ολοκληρωμένη πρόταση:
  Ursäkta mig, vet du vad klockan är? = Με συγχωρείτε, ξέρετε τι ώρα είναι;
Μετά, αν είστε τυχερός θα λάβετε μία απάντηση σαν αυτή:
   
  Den (klockan) är tolv.
  Den är fem över ett.
  Den är kvart över två.
  Den är fem i halv fyra.
  Den är halv fem.
  Den är fem över halv sex.
  Den är tjugo i sju.
  Den är kvart i åtta.
   
 

Σημειώστε ότι στα Σουηδικά είναι"μισή ώρα για" (half to), και όχι "μισή ώρα μετά" (half past).
 

Ασκήσεις

 • Vad är klockan?
 • 1 - 9:30
  2 - 1:40
  3 - 10:35
  4 - 5:15
  5 - 12:25
  6 - 3:20

 • Μεταφράστε τις παρακάτω προτάσεις στα Σουηδικά
 • 1 - Δεν με αγαπάς;
  2 - Δεν με αγαπάς ούτε εσύ; (either = heller)
  3 - Εχεις τα βαρετά μας βιβλία στο μεγάλο σου σπίτι;
  4 - Ερχεται σε μας το επόμενο καλοκαίρι;
  5 - Θα ήθελα να κάνω κράτηση σε αυτό το ωραίο τραπέζι για τους δυό μας.
  6 - Δεν θέλω να δώσω σε αυτόν τα χρήματα μου.

  Κάντε κλικ εδώ για τις απαντήσεις


Πίσω στο μενού μαθημάτων, ή πηγαίνετε στην Αρχή του κειμένου , ή πηγαίνετε στο μάθημα 5


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008