Πηγαίνετε σε Αριθμοί, Ρήματα, Ασκήσεις


Μάθημα 1

Λεξιλόγιο

(Πατώντας επάνω στα υπογραμισμένα μπορείτε να ακούσετε ένα αρχείο ήχου με την προφορά της λέξης)

  Hej [hej] Γειά
  Hej då [hej då:] Αντίο
  God morgon [go:d *mårån] Καλημέρα
  Tack [tak] Ευχαριστώ/Παρακαλώ
  Tack så mycket
  [tak så: *myket]
  Ευχαριστώ πολύ
  Varsågod [vaså:'go:d] Παρακαλώ / Ορίστε
  Ja [ja:] Ναί
  Nej [nej] Οχι
  Ursäkta
  [u:'säkta]
  Συγνώμη
  Förlåt [fö:r'lå:t] Λυπάμαι
  Bra [bra:] Καλά
  Jag [ja:g] Εγώ
  Du [du:] Εσύ (ενικός)
  Han [han] Αυτός
  Hon [hon] Αυτή
  Den [den] Αυτό (κοινό γένος)
  Det [de:t] Αυτό (ουδέτερο)
  Vi [vi:] Εμείς
  Ni** [ni:] Εσείς (πληθυντικός), πληθυντικός της ευγενείας (ενικός και πληθυντικός)
  De [de:] / ποιό κοινό [dåm] Αυτοί

  **Στις μέρες μας το ni δεν χρησιμοποιείται πολύ σαν πλυθυντικός της ευγενείας. Συνήθως μιλάμε σε όλους με το du.
  man που χρησιμοποιείται καθημερινά όπως στην πρόταση Man kan inte göra allt = Ενας μπορεί να κάνει τα πάντα.


Αριθμοί 0-10

Ουσιαστικά 1

Τα Σουηδικά ουσιαστικά είναι χωρισμένα σε δύο γένη, ουδέτερα (n) και κοινά γένη (r). Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπορείτε να διακρίνεται αν ένα ουσιαστικό είναι ουδέτερο η κοινού γένους. Πρέπει απλά να απομνημονεύσετε το γένος για κάθε ουσιαστικό που μαθαίνετε. Πάντως, υπάρχουν μερικοί κανόνες. Με λίγη βοήθεια με την οποία μπορείτε να τα θυμάστε ποιό εύκολα. Ενας κανόνας είναι οτι όλα τα ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με άτομα η επαγγέλματα είναι κοινού γένους.

Τα ουδέτερα χρησιμοποιούν το ούδετερο άρθρο ett και τα κοινού γένους το en. Το ουσιαστικό det (Αυτό) είναι χρησιμοποιείται παρόμοια για ουδέτερα και το den (επίσης "αυτό") χρησιμοποιείται για τα κοινού γένους.


Μερικά ουσιαστικά

Αυτό ήταν, τι μπορείτε να κάνετε τώρα?
Μπορείτε να μπείτε σε ένα μαγαζί και να πείτε

God morgon, en penna tack! Hej då

Οχι πολλά αλλά θα γίνετε απόλυτα κατανοητοί! Αν θέλετε να δημιουργήσετε ποιό πολλές προτάσεις, πρέπει να μάθετε περισσότερα ρήματα.

Ρήματα 1(Απαρέμφατο και Ενεστώτας)

Τα ρήματα είναι το κλειδί κάθε γλώσσας. Απλά λέγοντας äta θα γίνετε κατανοητός. (Αν και δεν θα δείχνετε πολύ μορφωμένο άτομο.)

Στα Σουηδικά, το ρήμα έχει τον ίδιο τύπο σε όλα τα πρόσωπα, όπως περίπου στα Αγγλικά με διαφορά ότι στα Αγγλικά χρησιμοποιείται και διαφορετικός τύπος για κάποια πρόσωπα. Για παράδειγμα το ρήμα vara κλίνεται στον Ενεστώτα:

  Jag
  är ((σύγκριση με τα Αγγλικά)
  I
  am
  Du
  är
  You
  are
  Han
  är
  He
  is
  Hon
  är
  She
  is
  Den
  är
  It
  is
  Det
  är
  It
  is
  Vi
  är
  We
  are
  Ni
  är
  You
  are
  De
  är
  They
  are


Οπως βλέπετε είναι πολύ εύκολο. Ετσι έχετε να μάθετε μόνο μία μορφή για κάθε ρήμα σε κάθε χρόνο.

Τα περισσότερα Σουηδικά ρήματα είναι ομαλά, αλλά τα πιο πολύ χρησιμοποιούμενα είναι ανώμαλα.

Ομαλά ρήματα, Απαρέμφατο και Ενεστώτας

Ολες οι πολυσυλλαβικές λέξεις στα Σουηδικά τελειώνουν με ένα a στο Απαρέμφατο. (Αλλες με μία συλλαβή τελειώνουν με οποιοδήποτε φωνήεν.) Υπάρχουν δύο κατηγορίες ομαλώνρ ρημάτων - η ομάδα 1 προσθέτει ένα r στην κατάλληξη στον ενεστώτα και η ομάδα 2 προσθέτει ένα er. Η Σουηδική λέξη που αντιστοιχεί στην αγγλική to στο to go για παράδειγμα είναι att.

Παράδειγμα:

  Ομάδα 1: Ρήμα: Tala (να μιλάς) Ομάδα 2: Ρήμα: Köpa (να αγοράζεις)
  Κατάληξη: Tala- Κατάληξη: Köp-
  Ενεστώτας:
  Talar
  Ενεστώτας:
  Köper
  Ομάδα 1: Ρήμα: Älska (να αγαπάς) Ομάδα 2: Ρήμα: Hjälpa (να βοηθάς)
  Κατάληξη: Älska- Κατάληξη: Hjälp-
  Ενεστώτας: Älskar Ενεστώτας: Hjälper


Και όπως είπαμε πριν, τα ρήματα κλίνονται με το ίδιο τρόπο για όλα τα πρόσωπα.

Ολα σχεδόν τα ανώμαλα ρήματα σχηματίζουν στον ενεστώτα όπως αυτά την ομάδα 2.

Παράδειγμα:

  skriva (να γράφεις)
  skriv- + er =
  skriver
  han skriver =
  Αυτός γράφει

 • Το ρήμα vara (να είμαι) και ha (να έχω) είναι ανώμαλα και έχουν την μορφή är και har στον ενεστώτα.
  (Jag är = Εγώ είμαι, Jag har = Εγώ έχω)
 • Μονοσυλλαβικά ρήματα είναι σχεδόν πάντα ανώμαλα και σχηματίζουν τον ενεστώτα με ένα r.

Παράδειγμα:

  se (να βλέπεις)
  se + r =
  ser
  hon ser
  = Αυτή βλέπειΠροφορά

 • Τώρα γυρνάμε πίσω στην προφορά! Ρήματα με δύο συλλαβές έχουν όλα την βαρεία προφορά στο Απαρέμφατο. Τα ρήματα με τρείς η περισσότερες συλλαβές έχουν συχνά την οξεία προφορά στην δεύτερη η στην τελευταία συλλαβή.
 • Στα ρήματα της ομάδας 1 με δύο συλλάβες στον ενεστώτα έχουν όλα βαρεία προφορά και όλα τα άλλα με δύο συλλαβές έχουν οξεία προφορά στην πρώτη συλλαβή. Σχεδόν όλα τα ρήματα που έχουν περισσότερες από δύο συλλαβές έχουν την προτελευταία συλλαβή με οξεία προφορά.

Παράδειγμα:

  Tala (1) = [*ta:la], Talar = [*ta:lar]

  Köpa (2) = [*kö:pa], Köper = ['kö:per]

  Skriva (i) = [*skri:va], Skriver = ['skri:ver]

  Diskutera (1) = [disku:'te:ra], Diskuterar = [disku:'te:rar] (diskutera = συζητάω)Μερικά ρήματα:

Τώρα που ξέρετε μερικά ρήματα και ουσιαστικάs, μπορείτε να δημιουργήσετε πιο προχωρημένες προτάσεις όπως

  Jag heter Björn Engdahl = Το όνομα μου είναι Björn Engdahl
  Han köper en boll = Αυτός αγοράζει μία μπάλα

Ασκήσεις - Μεταφράστε τις παρακάτω προτάσεις στα Σουηδικά

  Ενα αγόρι γράφει μία κάρτα
  Αυτοί βοηθούν μία γυναίκα
  Εσύ (ενικός) αγαπάς έναν άντρα
  Αυτή μελετάει Σουηδικά (=svenska)
  Εμείς αγοράζουμε ένα γραμματόσημο
  Εσεις (πληθυντικός) το βλέπετε. (ανατρέξτε στον πίνακα)

  Κάντε κλικ έδω για τις απαντήσεις


Πίσω στο μενού μαθημάτων, ή στην Αρχή του μαθήματος , ή Πηγαίνετε στο Μάθημα 2


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008