Πηγαίνετε σε Ουσιαστικά, Προθέσεις, Ρήματα, Κάνοντας Ερωτήσεις, Ασκήσεις


Μάθημα 2

Λεξιλόγιο

 

Ουσιαστικά 2

Στα Αγγλικά, Γερμανίκα, Γαλλικά κλπ., η οριστική μορφή ενός ουσιαστικού δημιουργείται από ένα οριστικό ουσιαστικό. Η οριστική μορφή του ουσιαστικού table για παράδειγμα, δημιουργείται προσθέτωντας το the - the table, Γερμανικά - Der Tisch, Γαλλικά - La table κλπ.

Στα Σουηδικά, η οριστική μορφή δημιουργείται προσθέτωντας μία κατάληξη στο ουσιαστικό. Οι καταλήξεις είναι -(e)n για τα ουσιαστικά κοινού γένους και -(e)t για τα ουδέτερα. Το e συχνά παραλείπεται όταν το ουσιαστικό λήγει σε φωνήεν.

Παράδειγμα:

  Το ουσιαστικό ενικός. αόριστο ενικός. οριστικό
  βιβλίο en bok boken
  κορίτσι en flicka flickan
  αγόρι en pojke pojken
  τριαντάφυλλο en ros rosen
  σπίτι ett hus huset
  πίνακας bord bordet
  μάτι öga ögat

 

 • Οπως βλέπετε το e παραλείπεται αν το ουσιαστικό λήγει σε φωνήεν. Το ίδιο όπως και στα κοινού γένους ουσιαστικά που τελειώνουν με -r ή -l.

Παράδειγμα:

  en 'djungel - djungeln
  en 'doktor - doktorn

 • Μερικά ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν με -er or -el παραλείπουν το e αν προηγείται το r ή το t.

Παράδειγμα:

  ett 'fönster - fönstret
  ett 'kapitel - kapitlet (κεφάλαιο)

 • Μερικά ουσιαστικά διπλασιάζουν το τελευταίο σύμφωνο για να κρατήσουν την προφορά τους.

Παράδειγμα:

  ett rum - rummet

Παρακάτω αναφέρονται οι πλήρεις μορφές τον ουσιαστικών που διαφοροποιούνται από τον κανόνα.


Προφορά

Τα ουσιαστικά συνήθως κρατούν τον τονισμό τους στην αόριστη μορφή.

Example:

  *flicka - *flickan
  ho'tell - ho'tellet
  'bok - 'boken

Μερικά ουσιαστικά

 

 Μερικές προθέσεις

 

Μερικά ρήματα

  gå (i) [gå:] να πηγαίνω
  göra (i) [*jö:ra]
  ενεστώτας gör
  να κάνω / να φτιάχνω
  bo (2) [bo:] να ζώ
  ligga (i) [*liga] να κάθομαι κάτω / να βρίσκομαι
  det finns (i) [de: fins]
  (ενεστώτας)
  υπάρχει / υπάρχουν
  svänga (2) [*sväga] να γυρίζω
  förstå (i) [fö'stå:] να καταλαβαίνω

 

Κάνοντας Ερωτήσεις

Στα Αγγλικά, συχνά σχηματίζουμε μία ερώτηση διατυπώνοντας την ξανά με το do. Αυτό ΔΕΝ μπορεί να γίνει στα Σουηδικά. Αντίθετα, αλλάζετε την σειρά τον λέξεων (όπως στο Αγγλικό Are you fine?). Συχνά χρησιποιείτε και μία λέξη ερώτησης επίσης.
 

Λέξεις ερωτήσεων

 

Παραδείγματα:

  Varifrån är du? Απο πού είσαι;
  Vad heter hon? Ποιό είναι το όνομα σας;
  Vem är du? Ποιός είσαι;
  Vilka är de? Ποιοί είναι;
  Var bor du? Που μένεις;
  Vart går du? Που πηγαίνεις (όπως το Αγγλικό to στην φράση Where are you going to?)
  Varför gör vi så? Γιατί μας αρέσει αυτό;
  Vilket land bor ni i? Σε ποιά χώρα ζείς;
  Vilken stad bor ni i? Σε ποιά πόλη μένεις;
  Köper du bollen? Αγοράζεις την μπάλα;

 

 Ασκήσεις - Μεταφράστε τις παρακάτω φράσεις στα Σουηδικά

  Είσαι από την Σουηδία;
  Αγαπάει το φαγητό;
  Που βρίσκεται το σπίτι;
  Πως πηγαίνω στον σταθμό;
  Υπάρχει ένα μαγαζί εδώ;
  Είμαι από την Αγγλία

  Κάντε κλικ εδώ για τις απαντήσεις


Πίσω στο μενού μαθημάτων, ή πηγαίνετε στην αρχή του μαθήματος , ή Πηγαίνετε στο Μάθημα 3


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008