Przejdź do Czasowniki modalne, Przysłówki, Szyk zdania, Zaimki zwrotne, Tryb rozkazujący, Ćwiczenia


Lekcja 7

Słownictwo

  kunna (i) [*kuna] móc
  vilja (i) [*vilja] chcieć
  få (i) [få:] dostać
  skola (i) [*sko:la] czasownik używany do wyrażania przyszłości
  måste [*måste]
  (czas teraźniejszy)
  musieć
  mörk [mörk] ciemny
  ljus [ju:s] jasny
  extrem [eks'tre:m] ekstremalny
  titta på (1) patrzeć na
  säga (i) [säja] powiedzieć
  alltid [*alti:d] zawsze
  aldrig [*aldrig] nigdy
  ingen(t,a) [*igen] żaden
  noggran [*no:gran] ostrozny
  måndag ['månda] poniedziałek
  tisdag ['ti:sda] wtorek
  onsdag ['onsda] środa
  torsdag ['tosda] czwartek
  fredag ['fre:da] piątek
  lördag ['löda] sobota
  söndag ['sönda] niedziela

Modalne czasowniki posiłkowe

Czasowniki modalne to takie, które mówią w jaki sposób pewne czynności są wykonywane. Przykładami czasowników modalnych są musieć, chcieć mieć powinność. W szwedzkim czasowniki modalne odmieniają się bardzo nieregularnie:

  Bezokolicznik
  czas teraźniejszy
  Imperfekt
  Supinum
  kunna kan kunde kunnat
  vilja vill ville velat
  skola ska(ll) skulle skolat
  får fick fått

Przysłówki

Przysłówki to słowa, mówiące, w jaki sposób czynność jest wykonywana, odpowiadają na pytanie jak?. Mogą z tego powodu być określnikiem czasownika, przymiotnika lub innego przysłówka. W języku polskim kończą się one zazwyczaj na –o. W szwedzkim otrzymują one końcówkę -t.

  Ona idzie wolno - Hon går långsamt
  Ona idzie ekstremalnie wolno - Hon går extremt långsamt
  Ona jest ekstremalnie piękna - Hon är extremt vacker

Szyk zdania, zdania złożone

Niektóre spójniki:

  att [at] że
  som [såm] który, która, które
  eftersom [efter'såm]
  därför att ['därför]
  ponieważ
  fastän ['fastän] chociaż
  för att aby
  innan [*inan] zanim
  om [åm] jeśli
  medan [*me:dan] podczas (gdy)

Szyk szwedzkiego zdania różni się od tego w języku polskim. W polskim kolejność słów jest dość dowolna i to czy powiemy np. On jedzie na rowerze czy Na rowerze jedzie on jedynie zwraca uwagę na pewne elementy zdania, ale obie formy są poprawne. W języku szwedzkim szyk zdania jest ściśle określony. Występuje tu szyk prosty, tzn. podmiot + orzeczenie, jednak można go używać tylko wtedy, gdy przed podmiotem nie ma żadnego innego słowa. Jeśli przed podmiotem pojawi się jakieś słowo, wówczas stosujemy inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i orzeczenie. Nie ma znaczenia co to będzie za słowo przed podmiotem, może to być określenie miejsca, czasu lub cokolwiek innego.

  Jag kom igår - Igår kom jag
  Jag bor där - Där bor jag
  Man talar svenska i Sverige - I Sverige talar man svenska

Zdania podrzędnie złożone

 • W normalnych zdaniach modyfikator jest umieszczony po czasowniku.

   Nigdy nie przyjdę - Jag kommer aldrig
   Nie przyjdę - Jag kommer inte

 • Jednak jeśli zdanie jest złożone, modyfikator jest przed czasownikiem.
  • On powiedział, że nigdy nie przyjdę - Han säger, att jag aldrig kommer
   On powiedział, że nie przyjdę - Han säger, att jag inte kommer

 • Spójnik som jest używany jak polskie który, która, które
  • Piłka, na którą patrzę - Bollen som jag tittar på
   Osoba, która pomogła mi - Personen som hjälpte mig
   Osoba, której pomogłem - Personen som jag hjälptes av
   To jest dom, na który patrzyliśmy - Det är huset som vi tittade på

Czasowniki zwrotne / zaimki

Czasowniki zwrotne to takie jak myć się. Wymagają one zaimka zwrotnego. W szwedzkim są nimi:

  Jag mig
  Du dig
  Han/Hon
  Den/Det
  sig
  Vi oss
  Ni er
  De sig
 • Po szwedzku, myć się to tvätta sig. Tak więc, Myję się będzie - Jag tvättar mig itd.

Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący jest używany do dawania rozkazów takich jak bądź cicho, chodź tu. W języku szwedzkim tryb ten tworzy się bardzo prosto. Po prostu bierze się sam temat czasownika. Jedynie czasownik vara odmienia się nieregularnie, jego forma rozkazująca brzmivar.

  Chodź tu - Kom hit
  Pomóż mi - Hjälp mig
  Bądź szczęśliwy - Var glad


Ćwiczenia - Przetłumacz następujące zdania na język szwedzki

  1 - Wczoraj on umył swoje duże dłonie, ponieważ były one brudne.
  2 - Wczoraj on umył się ostrożnie.
  3 - Za dwa dni ona zobaczy swoich braci i siostry.
  4 - Jeśli ona zamierza przybyć, pomogę jej.
  5 - Idź tam, by pomóc twojej mamie.
  6 - Kup duży dom, chociaż go nie lubisz.


Powrót do spisu treści, lub Na górę strony , lub Przejdź do końcowego testu


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008