De tekst van het Zweedse volkslied

  Du gamla du fria du fjällhöga nord
  Du tysta du glädjerika sköna.
  Jag hälsar dig vänaste land uppå jord.
  Din sol din himmel dina ängder gröna.
  Din sol din himmel dina ängder gröna.

  Du tronar på minnen från fornstora dar,
  då ärat ditt namn flög över jorden.
  Jag vet att du är och du blir vad du var.
  Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
  Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Vertaling:

  Jij oude jij vrije jij berghoge Noorden
  Jij stille jij vreugderijke schoonheid.
  Ik groet jou lieftalligste land op aarde.
  Jouw zon jouw hemel jouw groene gebieden.
  Jouw zon jouw hemel jouw groene gebieden.

  Jij troont op de herinneringen van voorbije dagen,
  toen je naam geëerd over de aarde vloog.
  Ik weet dat je bent en wordt wat je was.
  Ja, ik wil leven ik wil sterven in het Noorden.
  Ja, ik wil leven ik wil sterven in het Noorden.


Terug naar het lesmenu


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008