Ga naar Bijvoeglijke naamwoorden, Werkwoorden, Oefening


Les 5

Vocabulaire

  mer(a) ['me:r(a)] meer
  mest [mest] meest(e)
  än [än] dan
  lika...som [li:ka] [såm] even...als
  för...sedan [fö:r] [sen] geleden
  om [åm] over (tijd)
  i [i:] [gedurende] (tijd)
  under ['under] gedurende
  innan [*inan] voor (tijd)
  ett år - [å:r] jaar
  en väg -ar [vä:g] weg

Bijvoeglijke naamwoorden - Vergelijkingen

In het Nederlands wordt -er , resp. -st toegevoegd. Bijv. hoog, hoger, hoogst (om de uitspraak te bewaren wordt vaak een klinker weggehaald of een medeklinker verdubbeld in de vergrotende trap. In het Zweeds wordt -are en -ast toegevoegd waar dat mogelijk is. In langere woorden wordt mer en mest toegevoegd aan de basisvorm van het bijvoeglijke naamwoord, net zoals in het Engels more en most.

 • De vergrotende en overtreffende trap van kort worden dus:

   kort- kortare - kortast

 • Het bijvoeglijk naamwoord intressant (=interessant) wordt verbogen met mer en mest:
  • intressant - mer intressant - mest intressant

 • Bijvoeglijke naamwoorden die op een onbeklemtoonde -en, -er of -el eindigen, verliezen de e (vgl. met het bepaalde lidwoord).
  • vacker - vackrare - vackrast
   trogen - trognare - trognast (=trouw)

 • Sommige bijvoeglijke naamwoorden zijn onregelmatig en sommige krijgen een umlaut:
  • liten - mindre - minst
   dålig - sämre - sämst
   bra - bättre - bäst
   stor - större - störst
   lång - längre - längst
   hög - högre - högst
   mycket - mer(a) - mest

 • Als u de beste auto wilt zeggen, moet u het bijvoeglijk naamwoord verbuigen en hier wordt de zwakke verbuiging gebruikt. Regelmatige bijvoeglijke naamwoorden krijgen -e, , onregelmatige krijgen -a. Bijvoeglijke naamwoorden in de vergrotende trap worden nooit verbogen.

   den korta bilen
   den kortare bilen
   den kortaste bilen

   den vackra bilen
   den vackrare bilen
   den vackraste bilen

   den dåliga bilen
   den sämre bilen
   den sämsta bilen

 • Liten wordt lilla als het zwak verbogen wordt.
  • ett litet barn
   det lilla barnet

 • De uitdrukking even...als is lika...som in het Zweeds
  • Mitt hus är lika stort som ditt. - Mijn huis is even groot als het jouwe.

Werkwoorden - De onvoltooid verleden tijd (o.v.t.) en de voltooid tegenwoordige tijd (v.t.t.)

In het gebruik van de o.v.t. en v.t.t. lijkt het Zweeds meer op het Engels dan op het Nederlands. In het Nederlands wordt de v.t.t. veel vaker gebruikt dan in het Zweeds. Wij zeggen bijvoorbeeld Ik heb je gisteren gezien (v.t.t.). In het Zweeds en het Engels moet men echter zeggen Ik zag je gisteren (o.v.t.).

De voltooid tegenwoordige tijd bestaat uit de tegenwoordige tijd van het hulpwerkwoord ha (hebben) en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. De voltooid verleden tijd (v.v.t.) wordt - net als in het Nederlands - gevormd door de verleden tijd van ha te combineren met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. In het Zweeds wordt zijn (vara) nooit als hulpwerkwoord in de v.t.t. en v.v.t. gebruikt, dit in tegenstelling tot in het Nederlands. De onvoltooid verleden tijd wordt gevormd door het toevoegen van een achtervoegsel aan de werkwoordsstam.

Groep 1+2:

 • In de o.v.t. wordt -de toegevoegd aan de stam, behalve als die op een onbeklemtoonde medeklinker (f, k, p, s, t enz.) eindigt. Dan voegt u -te toe (vgl. de Nederlandse kofschip-regel
 • ).
 • Het voltooid deelwoord wordt gevormd door -t aan de stam toe te voegen. Hier gaat de kofschip-regel dus niet op!


Onregelmatige werkwoorden:

 • Er zijn geen regels te geven voor de verbuiging van de onregelmatige werkwoorden. Echter - net als in het Nederlands - krijgen de meeste werkwoorden in de o.v.t. geen achtervoegsel. In plaats daarvan verandert de klinker in de stam. Bij het voltooid deelwoord wordt bij de meeste onregelmatige werkwoorden weer de stamklinker veranderd, en er wordt -it of -at toegevoegd.

Voorbeeld:

  Werkwoord: Stam: o.v.t.: voltooid deelw.: v.t.t.: v.v.t.:
  tala (1) tala- talade talat har talat hade talat
  ringa (2) ring- ringde ringt har ringt hade ringt
  köpa (2) köp- köpte köpt har köpt hade köpt
  vara (o) var- var varit har varit hade varit
  springa (o)
  (=to run)
  spring- sprang sprungit har sprungit hade sprungit
  komma (o) komm- kom kommit har kommit hade kommit
  ha (o) ha- hade haft har haft hade haft
  göra (o) gör- gjorde gjort har gjort hade gjort
  bli (o) bli- blev blivit har blivit hade blivit
  äta (o) ät- åt ätit har ätit hade ätit
  se (o) se- såg sett har sett hade sett

  Kijkt u eens naar mijn lijst met onregelmatige Zweedse werkwoorden.

Oefening - Vertaal de volgende zinnen in het Zweeds

  1 - Ik was tien jaar geleden in Zweden.
  2 - Hoeveel jaar ben je hier geweest?
  3 - Wat deed je voordat je hierheen kwam?
  4 - Ik had de tien grootste auto's gekocht voordat ze me zagen.
  5 - Hij rende de kortste weg naar de betere van de twee restaurants.

  Klik hier voor de antwoorden


Terug naar het lesmenu, of Naar boven , of Ga naar les 6


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008