Ga naar Getallen, Zelfstandige naamwoorden, Bijvoeglijke naamwoorden, Oefening

Les 3

Vocabulaire


Getallen 10-100
Zelfstandige naamwoorden 3 - Onbepaalde vorm meervoud

Net als in het Nederlands zijn er in het Zweeds meerdere achtervoegsels om de meervoudsvorm van zelfstandige naamwoorden te vormen. Soms is te zien aan het woord, welk achtervoegsel toegevoegd moet worden, maar soms zult u de meervoudsvorm uit uw hoofd moeten leren.

Hier zijn de achtervoegsels:

Niet-onzijdige woorden

 • Bij bijna alle niet-onzijdige woorden eindigend op a en enkele andere wordt -or toegevoegd.
 • en flick|a - flera flickor
  en gat|a - flera gator (=straat)
  en ros - flera rosor (=roos)

 • Bij de meeste niet-onzijdige woorden die niet op a eindigen, wordt in het meervoud -ar toegevoegd.
 • en pojk|e - flera pojkar
  en dag - flera dagar (=dag)

 • Er zijn ook diverse niet-onzijdige woorden, waarbij het meervoud eindigt op -er.
 • en rad - flera rader (=rij)
  en doktor - flera doktorer (=dokter)

 • Enkele niet-onzijdige woorden zijn onregelmatig en krijgen een umlaut (gemarkeerd met een kruis).
  a krijgt ä, o krijgt ö, ä krijgt å. Bij enkele komt er alleen een r bij
 • en bok - flera böcker
  en stad - flera städer
  en sko - flera skor (=schoen)
  en man - flera män

Onzijdige woorden

De onzijdige zelfstandige naamwoorden hebben een veel gemakkelijker meervoudsvorm dan de niet-onzijdige.

 • Bij bijna alle onzijdige woorden eindigend op een klinker wordt -n toegevoegd.
 • ett äpple - flera äpplen (=appel)

 • Bijna alle onzijdge woorden eindigend op een klinker hebben dezelfde vorm in het meervoud. (Een uitzondering zijn woorden eindigend op -um)
 • ett fönster - flera fönster
  ett träd - flera träd

 • Bij enkele woorden wordt -r toegevoegd
 • ett fängelse - flera fängelser (=gevangenis)

 • Bij onzijdige woorden eindigend op -um wordt die uitgang door a vervangen.
 • ett fakt|um - flera fakta (=feit)

 • Twee veel voorkomende onzijdige zelfstandige naamwoorden met een onregelmatige verbuiging zijn:
 • ett ög|a - flera ögon (=oog)
  ett ör|a - flera öron (=oor)

Bepaalde vorm meervoud

De bepaalde vorm van het meervoud wordt - evenals bij de bepaalde vorm van het enkelvoud - gevormd door het toevoegen van een suffix (achtervoegsel). Dit is niet erg moeilijk.

 • Bij alle zelfstandige naamwoorden wordt in het meervoud -na toegevoegd, behalve bij die woorden die in het meervoud hetzelfde zijn als in het enkelvoud. Daarbij wordt -en toegevoegd. (Er zijn erg weinig uitzondering op deze regel, als ze er al zijn).
Voorbeeld:
  enkelv. onbep. enkelv. bep. meerv. onbep. meerv. bep.
  en flicka flickan flickor flickorna
  en pojke pojken pojkar pojkarna
  en sak saken saker sakerna
  ett barn barnet barn barnen
  ett öga (onregelm.) ögat ögon ögonen
  ett äpple äpplet äpplen äpplena
  ett rum rummet rum rummen

Uitspraak

De uitspraak is in sommige gevallen belangrijker dan u zou denken. Bijvoorbeeld een klein verschil zoals *anden en 'anden verandert de betekenis van het woord volledig. *Anden betekent "de geest" en 'anden betekent "de eend". Nogal genant voor een priester die "de heilige eend" zegt i.p.v. "de heilige geest"!

De uitspraak van het meervoud is niet erg moeilijk. Alle woorden met twee lettergrepen in de meervoudsvorm (na toevoeging van het achtervoegsel) hebben het grave accent. De onregelmatige zelfstandige naamwoorden met umlaut hebben echter het accuut accent.

  *flicka - *flickor
  'dag - *dagar
  'bok - 'böcker
Alle andere woorden, met meer dan twee lettergrepen in het meervoud, behouden dezelfde klemtoon en hetzelfde accent als in het enkelvoud.
  filoso'fi - filoso'fier (=filosofie)
De bepaalde achtervoegsels -na en -en veranderen de uitspraak niet.


Nog enkele zelfstandige naamwoorden:
Bijvoeglijke naamwoorden

Net zoals in het Nederlands, wordt bij de verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden gelet op het geslacht en de hoeveelheid van het zelfstandige naamwoord waar ze bijhoren. Er is ook, net als in het Duits, een sterke en een zwakke verbuiging. De zwakke verbuiging wordt gebruikt na Denna/Det här enz. De sterke verbuiging wordt na en of ett gebruikt en na woorden waaruit het geslacht van het zelfstandige naamwoord niet blijkt.

Zwakke verbuiging:

  stor (=groot) Enkelvoud: Meervoud:
  niet-onzijdig: Den här stora bollen De här stora bollarna
  onzijdig: Det här stora huset De här stora husen
U voegt dus a toe na het bijvoeglijke naamwoord en spreekt het met het grave accent uit, op de lettergreep voor de a. Let op: u moet het voornaamwoord den / det / de gebruiken als u een zelfstandig naamwoord in de bepaalde vorm wilt zetten, voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord.
  De grote jongen = Den stora pojken (Niet alleen stora pojken)
  Het grote huis = Det stora huset (niet alleen stora huset)

Sterke verbuiging:

  stor (=groot) Enkelvoud: Meervoud:
  niet-onzijdig: en stor boll. två stora bollar
  onzijdig: ett stort hus två stora hus

Dit is ook niet zo moeilijk. U voegt t toe bij onzijdige woorden in het enkelvoud en a bij alle meervouden. Er zijn enkele onregelmatige vormen.
 • Bij bijvoeglijke naamwoorden eindigend op -d of -dd worden deze letters vervangen door -tt in de onzijdige vorm, en de onbeklemtoonde -n wordt vervangen door -t.
 • en röd boll - ett rött hus(röd=red)
  en liten boll - ett litet hus

 • Bij bijvoeglijke naamwoorden die op -ad eindigen, wordt een e toegevoegd, i.p.v. een a.
 • en intresserad kvinna - den intresserade kvinnan - två intresserade kvinnor (intresserad=geïnteresseerd)

 • het bijvoeglijk naamwoord bra (=goed) wordt helemaal niet verbogen
 • en bra bok - ett bra hus


Enkele bijvoeglijke naamwoorden:
Oefening - Vertaal de volgende zinnen in het Zweeds
  Hij heeft een groot hoofd.
  Ik zie veel gele overhemden.
  Wij wonen in een rood huis.
  Waarom heb jij 52 blauwe handen?
  De leuke meisjes zijn erg mooi.
  Ik zou willen betalen voor dit leuke diner.

  Klik hier voor de antwoorden


Terug naar het lesmenu, of Naar boven , of Ga naar les 4


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008