Respuestas al ejercicio de la lección 4

 • Vad är klockan?
  9:30 Halv tio
  1:40 Tjugo i två
  10:35 Fem över halv elva
  5:15 Kvart över fem
  12:25 Fem i halv ett
  3:20 Tjugo över tre

 • Ejercicio de traducción
  ¿No me amas? Älskar du mig inte?
  ¿No me amas tampoco? Älskar inte du mig heller?
  ¿Tienes nuestros libros aburridos en tu casa grande? Har du våra tråkiga böcker i ditt / ert stora hus?
  ¿Va a venir con nosotros el próximo verano? Kommer han till oss nästa sommar?
  Me gustaría encargar esa mesa agradable para nosotros dos. Jag skulle vilja beställa det där trevliga bordet för er två.
  No me gustaría darle (a él) mi dinero. Jag skulle inte vilja ge honom mina pengar.


Volver al menú de lecciones


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008