Ответы к Упражнению Урока 6

  Быть любимым очень важно. = Att älskas / bli älskad är mycket viktigt.
  Чьи книги читают больше? (Употребите страдательный залог) = Vems bok är läst / läses mest?
  Эта книга будет написана следующим летом. = Den här boken kommer att skrivas / bli skriven nästa sommar.
  Что ты собираешься делать следующей весной? = Vad ska du göra nästa vår (i vår)?

Годы:

  1 - 1765 - Sjutton-hundra-sextiofem
  2 - 1997 - Nitton-hundra-nittiosju
  3 - 1588 - Femton-hundra-åttioåtta
  4 - 1173 - Elva-hundra-sjuttiotre
  5 - 1021 - Tusen-tjugoett


Назад к меню уроков


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008