Przejdź do Liczebniki, Czasowniki, Ćwiczenia


Lekcja 1

Słownictwo


Liczebniki 0-10

Rzeczowniki 1

Szwedzkie rzeczowniki są podzielone na dwa rodzaje: nijaki i wspólny. W większości przypadków nie ma zasady, która pozwoliłaby określić czy rzeczownik jest rodzaju nijakiego czy wspólnego. Po prostu musisz uczyć się rzeczownika wraz z rodzajnikiem. Jednakże jest kilka reguł, z pomocą których łatwiej je zapamiętasz. Jedna z nich mówi, że wszystkie rzeczowniki określające ludzi i zawody są rodzaju wspólnego.

Rodzaj nijaki używa rodzajnika nieokreślonego ett, a rodzaj wspólny en. Zaimek det (to) jest podobnie używany dla rodzaju nijakiego, jak zaimek den (także to) da rodzaju wspólnego.


Niektóre rzeczowniki

Tyle na razie, co mógłbyś zrobić teraz?
Mógłbyś wejść do sklepu, mówiąc

God morgon, en penna tack! Hej då

Niewiele, ale będziesz świetnie zrozumiany! Jeśli chcesz tworzyć bardziej skomplikowane zdania, musisz nauczyć się trochę czasowników.


Czasowniki 1(bezokolicznik i czas teraźniejszy)

Czasowniki są kluczem do każdego języka. Właśnie przez powiedzenie äta äta będziesz zrozumiany. (Pomimo tego nie koniecznie będziesz z tego powodu uważany za bardzo inteligentną osobę).

W szwedzkim czasownik ma tą samą formę we wszystkich osobach, podczas gdy w polskim używa różnych form dla różnych osób. Na przykład czasownik vara odmienia się w czasie teraźniejszym w następujący sposób:

  Jag
  är
  Ja
  jestem
  Du
  är
  Ty
  jesteś
  Han
  är
  On
  jest
  Hon
  är
  Ona
  jest
  Den
  är
  To
  jest
  Det
  är
  To
  jest
  Vi
  är
  My
  jesteśmy
  Ni
  är
  Wy
  jesteście
  De
  är
  Oni


Jak widzisz, to bardzo łatwe. Dlatego musisz uczyć się każdego czasownika jedynie w każdym czasie.

Większość szwedzkich czasowników jest regularna, ale najczęściej używane są nieregularne.

Czasowniki regularne, bezokolicznik i czas teraźniejszy

Wszystkie wielosylabowe czasowniki w języku szwedzkim kończą się na a w bezokoliczniku. (Pozostałe, te spośród jednosylabowych, kończą się na różne samogłoski) Istnieją dwie koniugacje czasowników regularnych – grupa 1, dodająca w czasie teraźniejszym r r do tematu czasownika oraz grupa 2, dodająca er do tematu czasownika. W szwedzkim istnieje słówko att, które spełnia podobną funkcję do angielskiego to. Czasem stoi ono przed czasownikiem w formie bezosobowej.

Przykład:

  Grupa 1: Czasownik: Tala (mówić) Grupa 2: Czasownik: Köpa (kupować)
  Temat czasownika: Tala- Temat czasownika: Köp-
  Czas teraźniejszy:
  Talar
  Czas teraźniejszy:
  Köper
  Grupa 1: Czasownik: Älska (kochać) Grupa 2: Czasownik: Hjälpa (pomagać)
  Temat czasownika: Älska- Temat czasownika: Hjälp-
  Czas teraźniejszy: Älskar Czas teraźniejszy: Hjälper


Jak już powiedziałem, czasowniki odmieniają się w ten sam sposób przez wszystkie osoby.

Prawie wszystkie nieregularne czasowniki tworzą formy czasu teraźniejszego tak jak grupa 2.

Przykład:

  skriva (pisać)
  skriv- + er =
  skriver
  han skriver =
  On pisze

 • Czasownik vara (być) i ha (mieć) są nieregularne i mają formy är and har w czasie teraźniejszym..
  (Jag är = Jestem, Jag har = Mam)
 • Jednosylabowe czasowniki są prawie zawsze nieregularne i ich czas teraźniejszy tworzy się przez dodanie r.

Przykład:

  se (widzieć)
  se + r = ser
  hon ser
  = ona widziWymowa

 • Teraz powróćmy jeszcze raz do wymowy! Dwusylabowe czasowniki zawsze mają akcent grawisowy w bezokoliczniku. Czasowniki trzy- lub więcej sylabowe często mają akcent akutowy na przedostatnią sylabę.
 • W czasie teraźniejszym grupa 1 czasowników z dwoma sylabami ma akcent grawisowy, a wszystkie pozostałe dwusylabowe mają akcent akutowy na pierwszą sylabę. Prawie wszystkie czasowniki o więcej niż dwu sylabach wymawia się z akcentem akutowym na przedostatnią sylabę.

Przykład:

  Tala (1) = [*ta:la], Talar = [*ta:lar]

  Köpa (2) = [*kö:pa], Köper = ['kö:per]

  Skriva (i) = [*skri:va], Skriver = ['skri:ver]

  Diskutera (1) = [disku:'te:ra], Diskuterar = [disku:'te:rar] (diskutera = dyskutować)Niektóre czasowniki:

Teraz znasz trochę czasowników i rzeczowników, więc możesz tworzyć bardziej skomplikowane zdania takie jak:

  Jag heter Björn Engdahl = Nazywam się Björn Engdahl
  Han köper en boll = On kupuje piłkę

Ćwiczenia - przetłumacz następujące zdania na język szwedzki

  Chłopiec kupuje kartkę pocztową
  Oni pomagają kobiecie
  Kochasz mężczyznę
  Ona studiuje szwedzki (=svenska)
  Kupujemy znaczek pocztowy
  Widzicie to

  Kliknij tu, by zobaczyć odpowiedzi


Powrót do spisu treści, lub Na górę strony , lub Przejdź do lekcji 2


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008