Απαντήσεις των ερωτήσεων του μαθήματος 7

  Χθές, έπλυνε τα μεγάλα χέρια του, γιατί ήταν βρόμικα. = Igår tvättade han sina stora händer, eftersom de var smutsiga.
  Χθές, έπλυνε τον εαυτό του προσεκτικά. = Igår tvättade han sig noggrant.
  Σε δύο ημέρες, αυτή θα δεί τους αδελφούς και τις αδελφές τις. = Om två dagar kommer hon att se (träffa) sina syskon.
  Αν αυτή προτίθεται να έρθει, θα την βοηθήσω. = Om hon tänker / ämnar komma, ska jag hjälpa henne.
  Πήγαινε εκεί, για να βοηθήσεις την μητέρα σου. = Gå dit för att hjälpa din moder.
  Αγόρασε το μεγάλο σπίτι, παρόλο που δεν σου αρέσει. = Köp det stora huset fastän du inte gillar det.


Πίσω στο μενού μαθημάτων


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008