Απαντήσεις των ερωτήσεων του Μαθήματος 4

 • Vad är klockan?
  9:30 Halv tio
  1:40 Tjugo i två
  10:35 Fem över halv elva
  5:15 Kvart över fem
  12:25 Fem i halv ett
  3:20 Tjugo över tre

 • Ασκηση μετάφρασης
  Δεν με αγαπάς; Älskar du mig inte?
  Δεν με αγαπάς ούτε εσύ; Δlskar inte du mig heller?
  Εχεις τα βαρετά μας βιβλία στο μεγάλο σου σπίτι; Har du våra tråkiga böcker i ditt / ert stora hus?
  Ερχεται σε μας το επόμενο καλοκαίρι; Kommer han till oss nästa sommar?
  Θα ήθελα να κάνω κράτηση σε αυτό το ωραίο τραπέζι για τους δυό μας. Jag skulle vilja beställa det där trevliga bordet för oss två.
  Δεν θελώ να δώσω σε αυτόν τα χρήματα μου. Jag skulle inte vilja ge honom mina pengar.


Πίσω στο μενού μαθημάτων


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008