Antworten zu den Aufgaben in Lektion 6

  Geliebt zu werden ist sehr wichtig. = Att älskas / bli älskad är mycket viktigt.
  Wessen Buch wir am häufigsten gelesen? = Vems bok är läst / läses mest?
  Dieses Buch wird im nächsten Sommer geschriben (werden). = Den här boken kommer att skrivas / bli skriven nästa sommar.
  Was wirst Du im nächsten Frühling machen? = Vad ska du göra nästa vår (i vår)?

Die Jahre:

  1 - 1765 - Sjutton-hundra-sextiofem
  2 - 1997 - Nitton-hundra-nittiosju
  3 - 1588 - Femton-hundra-åttioåtta
  4 - 1173 - Elva-hundra-sjuttiotre
  5 - 1021 - Tusen-tjugoett


Zurück zum Lektionsmenü


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008