Ga naar Modale werkwoorden, Bijwoorden, Woordvolgorde,
Wederkerende voornaamwoorden, Gebiedende wijs, Oefening


Les 7

Vocabulaire

  kunna (onreg.) [*kuna] kunnen
  vilja (onreg.) [*vilja] willen
  få (onreg.) [få:] mogen/krijgen
  skola (onreg.) [*sko:la] zullen
  måste [*måste]
  (o.t.t.)
  moet(en)
  mörk [mörk] donker
  ljus [ju:s] licht
  extrem [eks'tre:m] extreem
  titta på (1) kijken naar
  säga (onreg.) [säja] zeggen
  alltid [*alti:d] altijd
  aldrig [*aldrig] nooit
  ingen(t,a) [*igen] geen
  noggran [*no:gran] nauwkeurig
  måndag ['månda] maandag
  tisdag ['ti:sda] dinsdag
  onsdag ['onsda] woensdag
  torsdag ['tosda] donderdag
  fredag ['fre:da] vrijdag
  lördag ['löda] zaterdag
  söndag ['sönda] zondag

Modale hulpwerkwoorden

Modale werkwoorden zijn werkwoorden die vertellen hoe een bepaalde actie uitgevoerd moet worden. Enkele voorbeelden van modale werkwoorden zijn mogen, moeten, willen. De modale werkwoorden worden in het Zweeds erg onregelmatig vervoegd:

  Onbepaalde wijs
  o.t.t.
  o.v.t.
  Volt. deelwoord
  kunna kan kunde kunnat
  vilja vill ville velat
  skola ska(ll) skulle skolat
  får fick fått

Bijwoorden

Een bijwoord is een woord dat vertelt hoe een actie wordt uitgevoerd. Het verwijst dus naar een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord. In het Nederlands hebben bijwoorden dezelfde vorm als het bijvoeglijk naamwoord waarvan ze afgeleid zijn. In het Zweeds krijgen bijwoorden als achtervoegsel een -t om ze van bijvoeglijke naamwoorden te onderscheiden:

  De vrouw is mooi - Kvinnan är vacker
  De vrouw zingt mooi - Kvinnan sjunger vackert
Hieronder volgen enkele voorbeelden van het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden. Er wordt verwezen naar resp. een werkwoord, een ander bijwoord en een bijvoeglijk naamwoord:
  Ze loopt langzaam - Hon går långsamt
  Ze loopt extreem langzaam - Hon går extremt långsamt
  Ze is extreem mooi - Hon är extremt vacker

Word order, advanced phrases

Enkele voegwoorden:

  att [at] dat
  som [såm] (zo)als, toen
  eftersom [efter'såm]
  därför att ['därför]
  omdat
  fastän ['fastän] (al)hoewel
  för att om te
  så att zo dat
  innan [*inan] voor(dat)
  om [åm] als (indien)
  då [då:] toen, aangezien
  medan [*me:dan] terwijl

In het Zweeds wordt in de meeste gevallen dezelfde woordvolgorde gebruikt als in het Nederlands. Er treedt inversie (omkering) op als er een woord vóór het onderwerp + werkwoord staat, bijvoorbeeld een aanduiding voor tijd of plaats.

  Jag kom igår - Igår kom jag
  Jag bor där - Där bor jag
  Man talar svenska i Sverige - I Sverige talar man svenska

Bijzinnen

 • In hoofdzinnen wordt - net als in het Nederlands - het bijwoord achter het vervoegde werkwoord geplaatst:

   Ik kom nooit - Jag kommer aldrig
   Ik kom niet - Jag kommer inte

 • In bijzinnen komt het bijwoord vóór het vervoegde werkwoord.
  • Hij zegt, dat ik nooit kom - Han säger, att jag aldrig kommer
   Hij zegt, dat ik niet kom - Han säger, att jag inte kommer

 • Het Zweedse voegwoord som wordt op verschillende manieren gebruikt, in de betekenissen (zo)als, toen:

   Zoals gezegd - Som sagt
   Hij is even lang als jij - Han är lika lång som du
   Juist toen ik haar zag... - Just som jag såg henne...

 • Som wordt ook gebruikt als betrekkelijk voornaamwoord, als het Nederlandse waar, die, dat, (door) wie:
  • De bal waar ik naar kijk - Bollen som jag tittar på
   De persoon die me hielp - Personen som hjälpte mig
   De persoon door wie ik werd geholpen - Personen som jag hjälptes av
   Dat is het huis waar we naar keken - Det är huset som vi tittade på

  Wederkerende werkwoorden en voornaamwoorden

  Wederkerende werkwoorden zijn werkwoorden zoals zich wassen. Hier is een wederkerend voornaamwoord voor nodig. Deze luiden in het Zweeds:

   Jag mig
   Du dig
   Han/Hon
   Den/Det
   sig
   Vi oss
   Ni er
   De sig
  • Zich wassen in het Zweeds is tvätta sig.
   Ik was me is dus - Jag tvättar mig enz.

  Gebiedende wijs

  De gebiedende wijs wordt gebruikt om bevelen te geven, zoals wees stil, kom hier. Ze is erg gemakkelijk te vormen in het Zweeds. Neem enkel de stam van het werkwoord. De enige onregelmatige vorm is die van vara De gebiedende wijs van vara is var (wees).

   Kom hier - Kom hit
   Help me - Hjälp mig
   Wees gelukkig - Var glad


  Oefening - Vertaal de volgende zinnen in het Zweeds

   1 - Gisteren waste hij zijn grote handen, omdat ze vies waren.
   2 - Gisteren waste hij zich nauwkeurig.
   3 - Over twee dagen zal ze haar broers en zussen zien.
   4 - Als ze van plan is te komen, zal ik haar helpen.
   5 - Ga erheen om je moeder te helpen.
   6 - Koop het grote huis, ook al hou je er niet van.


  Terug naar het lesmenu, of Naar boven , of Ga naar de eindtest


  Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

  Last updated the 27th of March

  Copyright Björn Engdahl 2008