Answers to exercise in Lesson 6

  Het is erg belangrijk om liefgehad te worden. = Att älskas / bli älskad är mycket viktigt.
  Wiens boek wordt het meeste gelezen? = Vems bok är läst / läses mest?
  Dit boek zal in de volgende zomer geschreven worden. = Den här boken kommer att skrivas / bli skriven nästa sommar.
  Wat ga je doen in de volgende lente? = Vad ska du göra nästa vår (i vår)?

De jaren:

  1 - 1765 - Sjutton-hundra-sextiofem
  2 - 1997 - Nitton-hundra-nittiosju
  3 - 1588 - Femton-hundra-åttioåtta
  4 - 1173 - Elva-hundra-sjuttiotre
  5 - 1021 - Tusen-tjugoett


Terug naar het lesmenu


Any opinions, comments, corrections are welcome to this address:

Last updated the 27th of March

Copyright Björn Engdahl 2008